سامانه خبری و دانش آموزی
عضویت در پیام رسان سروش
اطلاعیه
فاطمه باقرزاده همایی
تاریخ:1397-09-24
خانم فاطمه موسی نسب
تاریخ:1397-04-26
خانم فاطمه کوهی
تاریخ:1396-10-02
فاطمه مریدی زاده
تاریخ:1396-01-15
فاطمه زارعی
تاریخ:1394-12-02
مشاهده کلیه دل نوشته ها
../include/images/news/IMG_0744.JPG

چهارشنبه 15 اسفند 1397مشاهده خبر

اردوی علمی تفریحی هرمز پایه هفتم
../include/images/news/IMG_0616.JPG

چهارشنبه 15 اسفند 1397مشاهده خبر

تقدیر از رتبه های اول آزمون مبتکران
../include/images/news/IMG_0613.JPG

چهارشنبه 15 اسفند 1397مشاهده خبر

تقدیر از رتبه های برتر درسی کلاس نهم پونه
../include/images/news/IMG_0609.JPG

چهارشنبه 15 اسفند 1397مشاهده خبر

تقدیر از رتبه های برتر درسی کلاس نهم یاس
../include/images/news/IMG_0605.JPG

چهارشنبه 15 اسفند 1397مشاهده خبر

تقدیر از رتبه های برتر درسی کلاس هشتم آلاله