سامانه خبری و دانش آموزی
عضویت در پیام رسان سروش
اطلاعیه
خانم فاطمه موسی نسب
تاریخ:1397-04-26
خانم فاطمه کوهی
تاریخ:1396-10-02
فاطمه مریدی زاده
تاریخ:1396-01-15
فاطمه زارعی
تاریخ:1394-12-02
الناز ذاکر
تاریخ:1394-11-22
مشاهده کلیه دل نوشته ها
../include/images/news/1mehr.jpg

سه شنبه 27 شهریور 1397مشاهده خبر

برنامه کلاسی روز اول مهر
../include/images/news/shahrivar.jpg

دوشنبه 12 شهریور 1397مشاهده خبر

کلاسهای شهریور و آزمون پایه هفتم
../include/images/news/1283hedayat1.jpg

شنبه 23 تیر 1397مشاهده خبر

تحویل هدایت تحصیلی و پرونده
../include/images/news/7977uniform1.jpg

دوشنبه 11 تیر 1397مشاهده خبر

فرم مدرسه
../include/images/news/84781233.jpg

یکشنبه 27 خرداد 1397مشاهده خبر

اطلاعیه جشن فارغ التحصیلی نهم