سامانه خبری و دانش آموزی
عضویت در پیام رسان سروش
اطلاعیه
فاطمه باقرزاده همایی
تاریخ:1397-09-24
خانم فاطمه موسی نسب
تاریخ:1397-04-26
خانم فاطمه کوهی
تاریخ:1396-10-02
فاطمه مریدی زاده
تاریخ:1396-01-15
فاطمه زارعی
تاریخ:1394-12-02
مشاهده کلیه دل نوشته ها
../include/images/news/bazar.jpg

دوشنبه 29 بهمن 1397مشاهده خبر

بازارچه خیریه
../include/images/news/IMG_00981.JPG

دوشنبه 15 بهمن 1397مشاهده خبر

نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان
../include/images/news/IMG_9016 - Copy.JPG

شنبه 22 دی 1397مشاهده خبر

بازدید از پژوهش سرای دانش آموزی
../include/images/news/IMG_8742 - Copy.JPG

یکشنبه 16 دی 1397مشاهده خبر

مراسم نهم دی
../include/images/news/IMG_8689 - Copy.JPG

یکشنبه 16 دی 1397مشاهده خبر

آزمون سلامت و بهداشت روان پایه هشتم