سامانه خبری و دانش آموزی
عضویت در پیام رسان سروش
اطلاعیه
خانم فاطمه کوهی
تاریخ:1396-10-02
فاطمه مریدی زاده
تاریخ:1396-01-15
فاطمه زارعی
تاریخ:1394-12-02
الناز ذاکر
تاریخ:1394-11-22
کیمیا مهرعلی تختی
تاریخ:1394-11-04
مشاهده کلیه دل نوشته ها
../include/images/news/8239123.jpg

یکشنبه 27 خرداد 1397مشاهده خبر

اطلاعیه جشن فارغ التحصیلی نهم
../include/images/news/111.jpg

یکشنبه 27 خرداد 1397مشاهده خبر

رتبه های برتر سال تحصیلی 97-96
../include/images/news/summer.jpg

یکشنبه 13 خرداد 1397مشاهده خبر

کلاسهای تابستانی
../include/images/news/2374123456.jpg

یکشنبه 13 خرداد 1397مشاهده خبر

جلسه توزیع کارنامه
../include/images/news/IMG_0730.JPG

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397مشاهده خبر

تقدیر از برگزیدگان طرح دادرس