سامانه خبری و دانش آموزی
عضویت در پیام رسان سروش
اطلاعیه
خانم فاطمه کوهی
تاریخ:1396-10-02
فاطمه مریدی زاده
تاریخ:1396-01-15
فاطمه زارعی
تاریخ:1394-12-02
الناز ذاکر
تاریخ:1394-11-22
کیمیا مهرعلی تختی
تاریخ:1394-11-04
مشاهده کلیه دل نوشته ها
../include/images/news/IMG_0730.JPG

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397مشاهده خبر

تقدیر از برگزیدگان طرح دادرس
../include/images/news/IMG_0729.JPG

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397مشاهده خبر

تقدیر از برگزیدگان لیگ علمی پایا
../include/images/news/IMG_0728.JPG

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397مشاهده خبر

تقدیر از دانش آموزان طرح دادرس
../include/images/news/5791ehya.jpg

یکشنبه 09 اردیبهشت 1397مشاهده خبر

اطلاعیه مراسم احیا نیمه شعبان
../include/images/news/20180312_192243.jpg

یکشنبه 19 فروردین 1397مشاهده خبر

اردوی علمی
../include/images/news/IMG_0974.JPG

یکشنبه 19 فروردین 1397مشاهده خبر

نشست اختصاصی
../include/images/news/IMG_0869.JPG

یکشنبه 19 فروردین 1397مشاهده خبر

جشن میلاد حضرت زهرا (س)
../include/images/news/IMG_0831.JPG

یکشنبه 19 فروردین 1397مشاهده خبر

نماز
../include/images/news/IMG_2043.JPG

یکشنبه 19 فروردین 1397مشاهده خبر

اردوی هرمز