سامانه خبری و دانش آموزی
عضویت در پیام رسان سروش
اطلاعیه
خانم فاطمه کوهی
تاریخ:1396-10-02
فاطمه مریدی زاده
تاریخ:1396-01-15
فاطمه زارعی
تاریخ:1394-12-02
الناز ذاکر
تاریخ:1394-11-22
کیمیا مهرعلی تختی
تاریخ:1394-11-04
مشاهده کلیه دل نوشته ها
../include/images/news/1283hedayat1.jpg

شنبه 23 تیر 1397مشاهده خبر

تحویل هدایت تحصیلی و پرونده
../include/images/news/7977uniform1.jpg

دوشنبه 11 تیر 1397مشاهده خبر

فرم مدرسه
../include/images/news/84781233.jpg

یکشنبه 27 خرداد 1397مشاهده خبر

اطلاعیه جشن فارغ التحصیلی نهم
../include/images/news/3556rank.jpg

یکشنبه 27 خرداد 1397مشاهده خبر

رتبه های برتر سال تحصیلی 97-96
../include/images/news/8267summer1.jpg

یکشنبه 13 خرداد 1397مشاهده خبر

کلاسهای تابستانی
../include/images/news/3649اطلاعیه - Copy2.jpg

یکشنبه 13 خرداد 1397مشاهده خبر

جلسه توزیع کارنامه
../include/images/news/IMG_0730.JPG

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397مشاهده خبر

تقدیر از برگزیدگان طرح دادرس
../include/images/news/IMG_0729.JPG

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397مشاهده خبر

تقدیر از برگزیدگان لیگ علمی پایا
../include/images/news/IMG_0728.JPG

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397مشاهده خبر

تقدیر از دانش آموزان طرح دادرس