سامانه خبری و دانش آموزی
اطلاعیه

ردیف نام فایل تاریخ ارسال دبیر مربوطه منبع توضیحات دریافت فایل
1 پاسخ آزمون ریاضی 3 پنج شنبه 20 دی 1397 سرکار خانم شیخ عباسی دریافت فایل
2 پاسخ آزمون تستی حسابان پنج شنبه 20 دی 1397 سرکار خانم دهقانی دریافت فایل
3 پاسخ تشریحی آژمون تستی زیست دوشنبه 17 دی 1397 سرکار خانم امینی دریافت فایل
4 پاسخ نامه تشریحی زبان تستی پنج شنبه 06 دی 1397 سرکار خانم شکاری دریافت فایل
5 عربی دوازدهم پنج شنبه 06 دی 1397 سرکار خانم بهمن زاده دریافت فایل
6 محدوده آزمون دهم ریاضی چهارشنبه 18 مهر 1397 دبیر راهنما محدوده آزمون دهم ریاضی دریافت فایل
7 محدوده آژمون دهم تجربی چهارشنبه 18 مهر 1397 دبیر راهنما محدوده آزمون قلم چی دهم تجربی دریافت فایل
8 محدوده آزمون یازدهم ریاضی چهارشنبه 18 مهر 1397 دبیر راهنما محدوده آژمون قلم چی یازدهم ریاضی دریافت فایل
9 محدوده آزمون یازدهم تجربی چهارشنبه 18 مهر 1397 دبیر راهنما محدوده آزمون قلم چی یازدهم تجربی دریافت فایل
10 محدوده آزمون عمومی دوازدهم چهارشنبه 18 مهر 1397 محدوده آزمون قلم چی دوازدهم تجربی و ریاضی دریافت فایل
11 محدوده آزمون اختصاصی دوازدهم ریاضی چهارشنبه 18 مهر 1397 دبیر راهنما محدوده آزمون قلم چی دوازدهم ریاضی دریافت فایل
تمامی مطالب این وب سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی دخترانه نور می باشد.
حقوق کپی رایت ،طراحی و برنامه نویسی وب سایت متعلق به شهر مجازی هرمزگان(تبلیغکده) می باشد.همراه:09393561061 نسخه 5